wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#WILKHAHN

TIMETABLE SHIFT

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Konferenciaasztalok

A mobile table for temporary training, conference and project workplaces: due to the easy-to-operate, patented mechanism, the table top can be folded along the horizontal axis. This automatically causes the foot sections to rotate to allow the tables to be transported through narrow doors and spaces and to be compacted economically. Timetable is the ideal addition to our Confair conference range: the perfect interplay of various mobile furniture units allows a seminar environment to be transformed into a conference room by just one person within minutes. Tables that are not in use at a particular time can be folded up quickly and moved aside. Moreover, the ingenious rotational mechanism allows tables to be stored extremely compactly. Timetable Shift combines Timetable’s swivel-tabletop principle with the frame design of the established Logon confer ence table range. The signature uprights are topped out by a high-pr ecision aluminium casting. Its dual function provides a stable bearer for larger tabletop sizes and a shoe for a spacious cable channel for connecting the table and multi- media equipment to the power supply. Substantial hinges allow wide surfaces to be safely tilted and an easy-to-use draw r od locks the tabletop horizontally or vertically. Specifiable in incr ements of five centimetres, formats of 150 to 210 centimetres in width and from 75 to 105 centimetr es in depth are available to suit customer preferences. The applications are therefore limitless, from temporary work spaces, to tables for meetings or as conferenc- ing systems. And what’s more, Timetable Shift offers seamless solutions on demand by combining static Logon tables in suites that are sub-divided by folding partitions, extracting optimal performance from high-value communication-oriented space.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

NEM TALÁLHATÓ TERVEZŐ

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKIN swivel office Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

IN swivel office

termék raktárlista
Timetable Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Timetable

termék raktárlista
Ceno Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Ceno

termék raktárlista
Stitz Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Stitz

termék raktárlista
Occo SC Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Occo SC

termék raktárlista
Timetable Lift Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Timetable Lift

termék raktárlista
Occo Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Occo

termék raktárlista
Modus Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Modus

termék raktárlista

REFERENCIÁK

HELLO REPUBLIC

Hello Republic

ERNST & YOUNG...

Ernst & Young phase

AV SPRING KFT.

Av Spring Kft.

PUBLICIS KFT.

Publicis Kft.

PARTNER IN PET...

Partner in Pet Food

PROPERTY SYSTEM

Property System

SMP

SMP

ART FORCE

Art Force

NADOR BOUTIQUE...

NADOR Boutique Bistro

FERRERO

Ferrero

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...