Raktár lista

A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

Tervezés: 2020-08-01 00:00:00 Tervező: DVM group Méret: 22000 Helyszín: Váci út 116-118 1133 Budapest Hungary Kivitelezés: 2020-08-01 00:00:00 Építész: HB Reavis Irodaház: Agora Tower Üzemeltető: HB Reavis Fejlesztő: HB Reavis Partnerek: Blue, Neudoerfler, Streamnet, Symbiosy

A bp energiavállalat globális üzleti szolgáltatóközpontjaként 2009-től működünk Budapesten, 2017-ben egy szegedi irodával kibővülve. Célunk egy olyan integrált energiavállalattá válni, mely növelni tudja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházásait, és előre tud lépni az alacsony károsanyag kibocsátású jövő felé. Magyarországi irodáink is e cél elérését támogatják Budapesten közel 2000, míg Szegeden 500 főt foglalkoztatva. Kollégáink átlagéletkora 33 év, 80%-uk 40 év alatti és 64%-uk nő; 18 nyelven beszélnek és 13 nyelven nyújtunk szolgáltatást többek között ügyfélszolgálat, pénzügy-számvitel, beszerzés, HR szolgáltatások és egyéb üzleti területen. A munka-magánélet egyensúlya, a modern munkahelyi környezet, a folyamatos tanulás és fejlődés, az elfogadás-befogadás, a társadalmi felelősségvállalás és a közösségépítés egyaránt fontos munkavállalóinknak.

Vezetőségünk 2018-ban döntött a költözés mellett. Célunk egy olyan irodatér kialakítása volt, amely az egyént helyezi a középpontba, megfelel a munkavállalói igényeknek, összhangban van a vállalati modernizációs törekvésekkel, céges értékeinkkel és a fenntarthatósági céljainkkal - tehát ahol megvalósul az otthonosság (home away from home), sokszínűség (different together) és közösségi élmény (community engaged) hármasa.

A belsőépítészet tervezést egy munkahelyi kutatás, a márkastratégia és a munkavállalói út feltérképezése alapozta meg. Célunk, hogy a munkahely kiváló felhasználói élményt közvetítsen funkcióban, érzésben és dizájnban a kollégáinknak, a hozzánk érkező vendégeknek, partnereknek és jelölteknek. Az építészeti koncepció tervet a WeWork készítette, a DVM feladata a koncepcióra épített kiviteli tervezés volt a hazai szabványokkal és előírásokkal összhangban lehetőleg az itthon elérhető termékekre alapozva.

A brand iránymutatása mellett a színeket tudatosan és színdinamikai elvek szerint alkalmaztuk, beépítve a kontrasztokat és harmóniákat. Az elsődleges brand színek (zöld, sárga) a főbb terekben jelennek meg (concierge terület, konyha), míg a másodlagos színek (narancs, lila, türkiz) a másodlagos terekben és kiegészítőkben, finomabb részletekben érhetőek tetten. A vállalati márka hangsúlyosan jelenik meg a vendégek fogadásául szolgáló concierge területen és kevésbé hangsúlyos, szinte hiányzik a munkahelyi és társasági zónákban.

A tájékozódást (signage) a hagyományos feliratokon kívül, szinteként és szárnyakként (South, Central, North) alkalmazott színkódok is segítik. A szőnyegbe tervezett egyedi színátmenet vezeti az embert, a lámpatestek gyűrű színei is a színzónákhoz igazodnak. A szárnyakban az üvegfólián stilizált növények sziluettjei szimbolizálják az égtájakat: Dél - filodendron és egzotikus pálmalevelek, Central – pipacs, Észak-boróka bogyó.

Előremutató és innovatív technológiák és funkciók kerültek beépítésre, hogy tovább növeljük a felhasználói élményt és az iroda fenntartható üzemeltetését (pl. szenzorokkal felszerelt és Dali vezérelt a világítástechnika, automata árnyékolás, adaptív környezeti kontrol, digitális térkép és helyzetmeghatározás, egyéni mosdók, stb.). A lámpatestek fényerő szabályozhatóak, a dinamikus világítási képeknek köszönhetően hangsúlyokat hozhatunk létre a térben.

A tervezési analógia egy biofilis dizájnra épül, mely a beépített anyagok kiváló minőségét, textúráját, a levegő minőségét, a kényelmes környezetet, a külső épített és természeti környezettel való kapcsolódást és a természetes fényt jelenti. Az átfogó belsőépítészeti dizájn keretei között az eklektika és az organikus elemek és formák keverednek, a legapróbb kiegészítőkben is megjelenve.

2020 szeptemberében vettük birtokba az új irodát az Agora Hub épületében, Budapest szívében, a Váci Folyósón. Hét emeleten, 22.000 négyzetméteren, 1000 négyzetméternyi terasszal körülvéve fogadjuk kollégáinkat. Mintegy 1800 munkaállomás, 250 tárgyaló és alkotó/kreatív terület, valamint a jóllétet támogató helyiségek és lehetőségek biztosítják, hogy élmény legyen itt dologzni.

Referencia, látványterv
 • #Referencia
 • #Látványterv
Referencia, látványterv,Herman Miller Cosm
 • #Referencia
 • #Látványterv
 • #Herman Miller Cosm
Referencia, látványterv
 • #Referencia
 • #Látványterv

NEM TALÁLHATÓ LÁTVÁNYTERV

NEM TALÁLHATÓ VIDEO

Cosm Herman Miller

Cosm

#Herman Miller Nincs ár

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

REFERENCIÁK

HEWITT HUMÁN...

EuropaDesign,Hewitt Humán Tanácsadó Kft,Referencia
 • #Europadesign
 • #Hewitt Humán Tanácsadó Kft
 • #Referencia

COOPTECH

Europa Design, Cooptech, Referencia, Látványterv
 • #Europa Design
 • #Cooptech
 • #Referencia
 • #Látványterv

AWT HUNGARY KFT.

EuropaDesign,Awt Hungary Kft.,Referencia
 • #Europadesign
 • #Awt Hungary Kft.
 • #Referencia

PANNÓNIA...

EuropaDesign,Pannónia Stúdió,Referencia
 • #Europadesign
 • #Pannónia Stúdió
 • #Referencia

BANK CENTER

Europa Design, Bank Center, Referencia, Látványterv
 • #Europa Design
 • #Bank Center
 • #Referencia
 • #Látványterv

VODAFONE

EuropaDesign,Vodafone,Referencia
 • #Europadesign
 • #Vodafone
 • #Referencia

EGIS

Europa Design,Egis,Referencia
 • #Europadesign
 • #Egis
 • #Referencia

CITROM...

EuropaDesign,Citrom AutósIskola,Referencia
 • #Europadesign
 • #Citrom Autósiskola
 • #Referencia

ALSTOM

Europa Design, Alstom, Referencia, Látványterv
 • #Europa Design
 • #Alstom
 • #Referencia
 • #Látványterv

...

EuropaDesign,Ecodome-Greencourt,Referencia
 • #Europadesign
 • #Ecodome-Greencourt
 • #Referencia

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...