wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#CAIMI

SNOWSOUND MITESCO

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Akusztikus térelválasztók | Akusztika
#Irodabútor #akusztika #akusztikai Fal #akusztikai Panel #akusztikai Tapéta #

Wall/Ceiling applications
The Mitesco line of sound-absorbing panels has two supports that allow it to be anchored to walls/ceiling or to steel supports which keep the panel detached from the wall/ceiling so as to optimise the acoustic performance. Mitesco sound-absorbing panels can be held in place by nails or screws anchored to walls with an anchor.
 
Wall/Glass magnetic applications
The magnetic attachment fittings make it possible, also thanks to the lightness of the panel and to the absence of rigid or sharp-edged aluminium or PVC frames, (normally used in similar acoustic devices), to easily apply or remove panels. A solution of this type facilitates cleaning operations, both as to the panels themselves and to that of the underlying surfaces. Furthermore, with extreme simplicity, it is possible to modify the acoustics of rooms, adapting them to the user’s various needs, also allowing for varying uses for the same rooms (for example, to simply and quickly free the walls of a conference room to set up an exhibition that requires hanging paintings on the walls, positioning them in place of the panels, etc.).
 
Desk applications
Mitesco panels are an excellent solution for subdividing worktops into sections, creating a visual barrier and optimising the acoustic comfort of the individual positions.
 
Dividers
The dividers can be realised with panels placed on one side only or on two opposing sides, thus obtaining sound absorbing solutions aesthetically identical on both sides. Choosing from a range of available colours, the Mitesco panels can be freely combined with each other to obtain interesting and customised colour mixes.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

NEM TALÁLHATÓ TERVEZŐ

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKVolumi akusztikai ülőbútor Caimi
termék információ
termék raktárlista

Volumi akusztikai ülőbútor

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Arianna Caimi
termék információ
termék raktárlista

Arianna

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Socrate computer trolley Caimi
termék információ
termék raktárlista

Socrate computer trolley

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Botanica totem Caimi
termék információ
termék raktárlista

Botanica totem

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Quadrangolo Caimi
termék információ
termék raktárlista

Quadrangolo

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Scala Caimi
termék információ
termék raktárlista

Scala

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Prisma indoor Caimi
termék információ
termék raktárlista

Prisma indoor

termék raktárlista
# Caimi Nincs
Gioia Caimi
termék információ
termék raktárlista

Gioia

termék raktárlista
# Caimi Nincs

REFERENCIÁK

MULTIREKLÁM...

Multireklám (M-csoport)

GETRONICS

Getronics

BRITISH AMERICAN...

British American Tobacco Hungary

BÁNÁTI +...

Bánáti + Hartvig Építész Iroda

ENERGIA KÖZPONT...

Energia Központ Nonprofit Kft.

COLLIERS...

Colliers International

ROCHE

Roche

SERVIER

Servier

DRIVING CAMP

Driving Camp

EWBC

EWBC

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...