wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#MARTEX

KYO

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Irodai munkaasztalok | Targyalóasztalok | Vezetői asztalok

Kyo with thermo-structured top desk represents the better synthesis between the tactile and visual perception of matter, combined with a unique technological innovation that matches, to an eco-friendly synthetic material, the natural perception of real wood. Desk L. 2530mm D. 1000mm Dark Coupé finishing and white matt lacquered top, combined with structural one side element in white matt finish. Kyo is an executive office desk in which the most classical of materials matches perfectly with modern and strength of lacquered colours. Respecting the meaning of colours even in the office desk furniture, Martex Office used Verde Scuro colour for the executive office because it conveys seriousness and respectability. Kyo desking system reinvents the working environment in a non-conventional way, thanks to its exclusive and original design, it creates a modern office style. Its modularity, materials and finishes make it ideal for a modern office. Leather desk create an high-level executive office where the attention to details and the design make it unique. The 2 desks match the rich leather top in Bianco and Marrone finish to the glossy lacquered Bianco and Fondente legs. Leather top table W. 2080mm D. 1000mm.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

NEM TALÁLHATÓ TERVEZŐ

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKTe08 Martex
termék információ
termék raktárlista

Te08

termék raktárlista
# Martex Nincs
Work Up Meeting Martex
termék információ
termék raktárlista

Work Up Meeting

termék raktárlista
# Martex Nincs
Shelter Martex
termék információ
termék raktárlista

Shelter

termék raktárlista
# Martex Nincs
Work Up Workstation Martex
termék információ
termék raktárlista

Work Up Workstation

termék raktárlista
# Martex Nincs
Madie&Cabinets Martex
termék információ
termék raktárlista

Madie&Cabinets

termék raktárlista
# Martex Nincs
Han Martex
termék információ
termék raktárlista

Han

termék raktárlista
# Martex Nincs
Barcode Martex
termék információ
termék raktárlista

Barcode

termék raktárlista
# Martex Nincs
Anyware Martex
termék információ
termék raktárlista

Anyware

termék raktárlista
# Martex Nincs

REFERENCIÁK

RI40

RI40

INDOTEK

Indotek

SKICC

Skicc

CUSHMAN AND...

Cushman and Wakefield

DOUWE EGBERTS

Douwe Egberts

DOUGLAS

DOUGLAS

JOHNSON &...

Johnson & Johnson

BRITISH AMERICAN...

British American Tobacco Hungary

CITIBANK...

Citibank International Plc. Magyarország

REM INGATLAN...

REM Ingatlan Zrt.

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...