wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#BUZZISPACE

BUZZICOCKPIT

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Akusztikus kiegészítők

The BuzziCockpit is a tool for personal privacy and well-being. It is a small, compact and ergonomically-designed acoustical cocoon. It is a piece you can easily add in any offices by setting it up on top of any existing table. By doing so a quieter and more private area is instantly defined within the space. When using it, one should grab the handles and slightly pull the BuzziCockpit closer in order to enhance the experience and enclose one’s ears in this quieter space. When done, the BuzziCockpit can be pushed back on the table so that it is not protruding and not in the way when not in use. This cocoon can be used as a clever add-on to any offices, but would also be very useful in public places where a calmer atmosphere is the norm, such as public libraries for instance... It is available in two different versions, one with a closed back-panel and the other one with a partially opened one, depending on the level of intimacy one is looking for. The BuzziCockpits are upholstered in BuzziFabric, a recycled fabric and available in a wider array of colors in order to be as playful as possible.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

ALAIN GILLES

Alain Gilles

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKBuzziNordic Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

BuzziNordic

termék raktárlista
Buzzibooth Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

Buzzibooth

termék raktárlista
BuzziGrid Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

BuzziGrid

termék raktárlista
Buzzispark Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

Buzzispark

termék raktárlista
Buzzitile 3D Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

Buzzitile 3D

termék raktárlista
Buzzicee Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

Buzzicee

termék raktárlista
BuzziFalls Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

BuzziFalls

termék raktárlista
BuzziBell Buzzispace
termék információ
termék raktárlista

BuzziBell

termék raktárlista

REFERENCIÁK

KAESER...

Kaeser Kompressoren Kft.

BÉCSI KÁVÉZÓ

Bécsi Kávézó

MAGÁNLAKÁS -...

Magánlakás - Budapest

MAC-TECH KFT.

Mac-Tech Kft.

MARGIT HÁZ

Margit ház

ALPHASONIC KFT.

Alphasonic Kft.

K&H

K&H

NESTLÉ...

Nestlé Hungária Kft.

EMERSON PROCESS...

Emerson Process Management Kft.

JET-SOL KFT.

Jet-SOL Kft.

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...