wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

BLOG

MIT ADHAT AZ ESG A MUNKAVÁLLALÓKNAK?

MIT ADHAT  AZ ESG A MUNKAVÁLLALÓKNAK? Irodabútor,esg,socialresponsibility,personaldevelopment,wellaging,wellbeing,sustainability,responsibility,nature,fenntarthatosag,environment,social,governance,frameworks

Az ESG-teljesítmény egyre fontosabb tényező lesz a munkavállalók megtartása és elkötelezettségük növelése, emellett a fogyasztói bizalom szempontjából is.

A munkáltatóknak számolniuk kell azzal az elvárással, hogy stratégiai kötelezettségvállalásokat tegyenek a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem előmozdítására is. Ennek egyik oka, hogy erős összefüggések alakultak ki az ESG-teljesítmény, az üzleti érték és a működési teljesítmény között.

Az ESG hosszú távú vállalati stratégiaként jelenik meg a növekedés és a kockázatvédelem terén. Minden olyan szervezet első számú érdekeltje, amely jelentős átalakítási beruházásokat hajt végre az ESG területén, a saját emberei. Az alkalmazottak állnak a középpontjában minden olyan kapcsolatnak, amely az ESG-t sikeressé teszi - a beszállítókkal való együttműködéstől az ügyfelek kiszolgálásáig, a közösségi kapcsolatok ápolásától a szervezet jövőjének építéséig.


esgsocialresponsibility 


5 tipp az ESG-sikerhez, amelyek a munkavállalókat helyezik a középpontba:  1. 1. Miért az ESG?

A különböző szabályzásokkal, mint például az SFDR, a CSRD és az idén az EU-ban megjelenő zöld taxonómia, az ESG-térképe folyamatos változás alatt van. Egy dolog azonban állandó az üzleti vezetők számára: biztosítaniuk kell, hogy alkalmazottjaik megértsék, ez hogyan válik előnyére az ügyfeleknek, a márkának és a közösségeknek, de azt is, hogy egyéni szinten hogyan kapcsolja össze és támogatja a munkavállalók törekvéseit és céljait. 


  1. 2. Túl a megfelelésen - az ESG-központú kultúraváltás

Ha úgy tekintünk az ESG-re, mint ami egyszerűen tanúsítást, megfelelést és felügyeletet igényel, akkor nagyobb a valószínűsége a kudarcnak. Ideális esetben a munkavállalók nem a szabályok miatt fogadnák el az ESG-t, hanem azért, mert az a szervezet mindennapi kultúrájának - a szervezet DNS-ének - része.

Míg a környezetvédelmi és az irányítási pillér sok szervezet számára a legfontosabb, a szociális pillér sokkal kevesebb figyelmet kap - pedig ezek az erőfeszítések ugyanolyan fontosak, és az emberek tényezőihez kell kötődniük. Ahogy az "S" pillérrel kapcsolatos elvárások tovább nőnek, a vállalatok akkor érzik majd, hogy ebben is proaktívvá kell válniuk.  1. 3. A viselkedésváltoztatás ösztönzése

A változásmenedzsment sikeressége érdekében bármilyen átalakítás esetében a felső vezetőknek és az emberekkel foglalkozó vezetőknek rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel és képzésekkel, hogy segítsenek a munkavállalóknak elfogadni az új gondolkodás- és munkamódszereket egészen addig, amíg azok mindennapi szokásokká nem válnak.

Az ESG esetében ez továbbra is kritikus fontosságú; de ahhoz, hogy bevezetése valóban sikeres legyen, az embereknek felelősséget kell vállalniuk a szervezet minden szintjén. Ez magába foglalja azt is, hogy a front-line munkatársakat bevonják az ESG életre keltéséhez szükséges ötletek kidolgozásába - ami azt jelenti, hogy részt vehetnek a társadalmunk és bolygónk előtt álló legégetőbb kihívások megoldásának elősegítésében.


  1. 4. ESG a munkáltatói értékképzésben

Az ügyfelek egyre gyakrabban egy szervezet környezetvédelmi és társadalmi politikája alapján választanak márkát – ahogyan a leendő és jelenlegi alkalmazottak is – éppen ezért a munkavállalók szívesebben dolgoznak célorientált vállalatoknál. Fontos meghatározni, hogy milyen ESG prioritások mellett kötelezte el magát a szervezet a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi változások terén, és pontosan hogyan játszhatnak szerepet az egyes alkalmazottak, hogyan lehetnek felelősek, és hogyan osztozhatnak a büszkeségben.  1. 5. ESG-vel az ellenálló képesség megteremtéséért

A vállalatok gyorsan felismerik, hogy az ESG olyan erő, amely jobb vállalati döntések révén segít a vállalatoknak ellenálló képességet kialakítani, és hosszú távon értéket teremteni. Az ESG teljes körű beágyazása a kultúrába és a munkamódszerekbe nem csak jobban felkészíti az embereket és a szervezetet egy jövőbeli zavaró eseményre, például egy pénzügyi válságra vagy jelentős társadalmi változásra, hanem arra is ösztönzi az embereket, hogy tudatosan vállaljanak személyes felelősséget olyan témákban, mint az éghajlatváltozás, a faji megosztottság és a felelős fogyasztás.


A vállalatok a mai helyzetben nem engedhetik meg maguknak, hogy kudarcot valljanak az ESG terén. A változásokat már elsőre is jól kell végrehajtaniuk. Ezért a HR-vezetők és a vezetői csapatok minden változás legfontosabb elemére - az emberekre - összpontosítva tudják majd biztosítani, hogy a jelentős ESG-változás megtörténjen, és hosszú távon meg is maradjon.


5 1. Hogy kezdjek bele?

Az ESG bevezetése és további wellbeinget is támogató CSR tevékenységek megkezdése előtt  javasoljuk a cég átvilágíását egy gyors audittal, mely rávilágít a legfontosabb tennivalókra és a stratégia építés számára is nélkülözhetetlen. Forrás: https://dochangeright.com/put-employees-at-the-centre-of-your-esg/

CIKK AJÁNLÓ


KOLLABORÁCIÓT TÁMOGATÓ BÚTOROK

Kollaborációt támogató bútorok europadesign, hermanmiller, millerknoll, naughtone, kollaboracio, office, iroda
A kollaborációs terek kialakításával és a megfelelő, ezt támogató...
2023-10-30

EHHEZ AJÁNLJUKVital Plus Spine Actiu
termék információ
termék raktárlista

Vital Plus Spine

termék raktárlista
# Actiu Nincs

Carlotta BQ0923 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Carlotta BQ0923

termék raktárlista

Plana Kristalia
termék információ
termék raktárlista

Plana

termék raktárlista

Alya Executive SO1479 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Alya Executive SO1479

termék raktárlista

Topa asztal Akaba
termék információ
termék raktárlista

Topa asztal

termék raktárlista
# Akaba Nincs

Anna SI1378 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Anna SI1378

termék raktárlista

Ados Akaba
termék információ
termék raktárlista

Ados

termék raktárlista
# Akaba Nincs

Alya BQ1593 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Alya BQ1593

termék raktárlista

REFERENCIÁK

SMART BEAUTY...

Smart Beauty Szalon

THYSSENKRUPP

Thyssenkrupp

PROHOME

Prohome

ANGOLAI...

Angolai Nagykövetség

OIL & GAS

Oil & Gas

TEVA...

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

DEXAGON-HÁZ

Dexagon-ház

HEWITT HUMÁN...

Hewitt Humán Tanácsadó Kft

BÁNÁTI +...

Bánáti + Hartvig Építész Iroda

LAURUS IRODAHÁZ

Laurus irodaház

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...