wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

EGYÉB

Zelnik István Délkelet-Ázsiai Aranymúzeum

Zelnik István Délkelet-Ázsiai Aranymúzeum

| Kivitelezés: 2020-03-31 |

Budapest Andrássy útján 2011 szeptemberében nyitott mega Zelnik István Délkelet-ázsiai Aranymúzeuma, mely a mai Délkelet-Ázsia 11 államának területérõl az ókortól egészen a 20. századig mintegy 1000 mûalkotást mutat be. Az impozáns környezetben többnyire aranytárgyakon keresztül ismerhetjük meg a délkelet-ázsiai képzõmûvészetet.

A múzeum Dr. Zelnik István – volt diplomata, ma üzletember és mûgyûjtõ – nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló, sõt világszínvonalú délkelet-ázsiai gyûjteményére épül, mely mintegy 50-60 ezer tárgyból áll. Történeti-mûvészettörténeti szempontból a legrelevánsabb, gyûjtõi-muzeológiai szempontból a legnagyobb kuriózumokat felvonultató és anyagi értékét tekintve is a legkiemelkedõbb kollekció a múzeumon belül a délkelet-ázsiai arany és ezüst tárgyak gyûjteménye.
A bemutatott kincseken túl az Aranymúzeum kulturális és mûvészeti keresztmetszetét adja ennek az ezerszínû régiónak. A múzeumi terek végigvezetik a látogatót Délkelet-Ázsia mûvészetének korszakain és bemutatva annak rendkívüli gazdagságát. Királyságok és nomád népcsoportok éltek itt egymás mellett virágzó kultúrákban. A régió kultúráját és mûvészetét a szomszédos indiai és kínai kultúra is jelentõs mértékben befolyásolta, de emellett a régiót átszövõ tengeri és szárazföldi selyemúton, a kereskedelmi útvonalakon érkezõ impulzusok is hatottak rá Az itt élõ népek befogadóak voltak vallási oldalról is, sokféle hitvilágra nyitottak voltak. A buddhizmus, a hinduizmus, de az animista hitvilág is virágzott egymás mellett, vagy akár egy királyságon belül egymást kiegészítve.

NEM TALÁLHATÓ LÁTVÁNYTERV

NEM TALÁLHATÓ VIDEO

NEM TALÁLHATÓ TERMÉK

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

REFERENCIÁK

USTREAM

Ustream

CIB BANK

CIB Bank

TUNGSRAM

Tungsram

DOUGLAS

DOUGLAS

SMP

SMP

OFFICE GARDEN...

Office Garden IV.

BECAUSE AGENCY

Because Agency

MODANDCO

Modandco

OKTOGON...

Oktogon Irodaház

MOHÁCSI

Mohácsi

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...