wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

EUROPADESIGN

NEXTED - KÉPZÉS TÁMOGATÁS

NEXTED - KÉPZÉS TÁMOGATÁS Irodabútor,

NEXT ED avagy hogyan tudjuk az Oktatási intézményeket támogatni  érzékeny és nyitott gondolkodású szakemberek és felhasználók képzésében?


Nem mai elvárás, hogy a szakmák napi nagyvállalati , intézményi  gyakorlata, az ipari  és kereskedelemi jógyakorlatok   és az elméleti képzés közötti távolság csökkenjen és piacképes végzősök lépjenek a piacra.

Mi ennél is többet remélünk elérni!

NEXT ED PROGRAM

A Design thinking, a folyamatos megújulás képessége és a közösségépítés, valamint az ehhez szükséges kommunikációs kultúra már lehetőleg a középiskolában meg kell, hogy jelenjen.

Ebben a folyamatban keresünk partnereket és kínáljuk fel partnerségünket! Az irigység, a piacféltés, a féltékenység legapróbb fajtájától mentesen megosztjuk a rendelkezésünkre álló tudást és tapasztalatot.

Valós piaci helyzetekkel szembesítjük a Next ED programunk hallgatóit. Megmutatjuk a Nagybetűs élet kihívásait.

Oktatási intézménytől függően – középszíntű, egyetemi BA, MSC, másoddiploma, vagy OKJ-s tanfolyam, de akár  egy vállalton belüli oktatási program keretén belül is – várjuk a fejlődni vágyó hallgatókat és a közös gondolkodást támogató oktatókat!

Mik a lehetőségek? Ebben is törekszünk a rugalmasságra!

Álljon itt néhány példa:


ELVISSZÜK A TUDÁST

45-180 perces előadások az intézményekben

Projekt feladatok


Félévi gyakorlatok (termékfejlesztés, kutatási feladatok)

Referencia látogatások

Szakmai konferenciákon szervezett látogatások szervezése itthon


Hazai szakmai rendezvényeken NEXT ED hallgatók fogadása 

Kiállításokon csoportok fogadása 

FEUERTAG OTTO ELŐADÁSA

#FEUERTAG OTTÓ ELŐADÁSA


NEMZETKÖZI TAPASZTALAT

Külföldi vásárlátogatások külön vezetéssel

Egyéni tematika szerint szervezett külföldi szakmai túra

LONDONI KIÁLLÍTÁS

#LONDONI KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÁS


HAZAI GYAKORLAT

Az europa Design Well pointjában szervezett programok.


45-180 perces előadások

Showroom látogatás tematikus prezentációkkal

Épületbemutatás -Magyarország első Well minősített munkahelye

WELLPOINT

#WELLPOINT RENDEZVÉNY HELYSZÍN


Workshopok az oktatási intézményekre szabott tematika szerint, akár több részletben is


Pályázatok támogatása (hazai és nemzetközi) 

Diplomafeladatok opponálása

Diplomamunkák konzulensi feladatai

4-120 napos szakmai gyakorlat

Nyári gyakorlat

Gyakornoki program

Nemzetközi csereprogramok

Erasmus program


WORKSHOP AZ EUROPA DESIGN-NÁL


MEGMUTATJUK A TITKOKAT IS

regisztrált NEXt ED hallgatókkal megosztjuk a szakmájukhoz tartozó nemzetközi webináriumok és más online oktatási, ismeretterjesztési forrásokat, melyek jellemzően nem nyilvánosak, vagy korlátozott körnek elérhetőek csupán

Előadásaink, workshopjaink forrása a szakma legnagyobb fejlesztő, gyártó és kutató cégei egyetemeiMI MÁST MÉG?


Aki programunkban részt vesz folyamatosan tájékoztatást kap a szakmában zajló hírekről és pályázatokról. Az eredményekről folyamatosan beszámolunk a hazai és külföldi hálózatunkban és ezzel ismertebbé tesszük őt a pályályának eleén is !

CIKK AJÁNLÓ


BEMUTATKOZÁS

Bemutatkozás europa design, stand, lakberendezők, losz, virtualtour, showroom, bemutatkozás, irodabútor, irodaberendezés, employer branding, közületi bútor, well
Az Europa Design több, mint negyed évszázada foglalkozik az irodák és...
2022-02-04

CSR – CHARITY TEVÉKENYSÉGEINK

CSR – Charity  tevékenységeink
Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során számos társadalmi...
2022-02-23

EHHEZ AJÁNLJUKZinta Arper
termék információ
termék raktárlista

Zinta

termék raktárlista
# Arper Nincs

DV545-Seul DVO
termék információ
termék raktárlista

DV545-Seul

termék raktárlista
# DVO Nincs

SAYL GAMING Herman Miller
termék információ
termék raktárlista

SAYL GAMING

termék raktárlista

DV804-E-Place DVO
termék információ
termék raktárlista

DV804-E-Place

termék raktárlista
# DVO Nincs

YONDA Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

YONDA

termék raktárlista

Lottus High Office Enea
termék információ
termék raktárlista

Lottus High Office

termék raktárlista
# Enea Nincs

OLLIN MONITOR ARM Herman Miller
termék információ
termék raktárlista

OLLIN MONITOR ARM

termék raktárlista

DV801-Entity DVO
termék információ
termék raktárlista

DV801-Entity

termék raktárlista
# DVO Nincs

REFERENCIÁK

DREAMCINEMA

Dreamcinema

EATON...

Eaton Enterprises

PROINTERIER KFT.

Prointerier Kft.

PRIMETIME

Primetime

EUROCOMM

Eurocomm

MAGNET BANK

MagNet Bank

VÁCI CORNER...

Váci Corner Offices

LURDY HÁZ

Lurdy Ház

COLORCON...

Colorcon Képviselet

EGYÉB

Egyéb

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...