wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#MARTEX

WORK UP BENCH

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Benchasztalok | Egyéb kiegészítők

Bench are workstations dedicated to Mobile-Workers such as salesmen, consultants, auditors, etc. People that use their workplace for a limited period of time and sharing it with others. The workplace solution offers easy access to power and data network, for computers and accessories, mobile chargers and other devices allowing to customize own privacy with front and/or lateral screens. Simplicity and Essentiality with an incisive design, a young operative line, easy to adapt to any work space responding effectively to the principles of ergonomic, functionality and flexibility. This office system is a young and friendly characterized by simplicity and essentiality, with a strong and recognizable design. It is easily adaptable to any area of work where it takes on a role as a true hero and responds concretely to the principles of ergonomics, functionality, flexibility. Office furniture systems composed of lacquered matt Melanzana tunnel for electrification. This workstation has been conceived for Resident-Workers having no particular storage requirements. The under desk storage unit offers an additional visitor seat to be used for short meetings and interactions.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

NEM TALÁLHATÓ TERVEZŐ

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKMore Martex
termék információ
termék raktárlista

More

termék raktárlista
# Martex Nincs
Ola Martex
termék információ
termék raktárlista

Ola

termék raktárlista
# Martex Nincs
Anyware Martex
termék információ
termék raktárlista

Anyware

termék raktárlista
# Martex Nincs
Madie&Cabinets Martex
termék információ
termék raktárlista

Madie&Cabinets

termék raktárlista
# Martex Nincs
Zaza Martex
termék információ
termék raktárlista

Zaza

termék raktárlista
# Martex Nincs
Kyo Olmo Martex
termék információ
termék raktárlista

Kyo Olmo

termék raktárlista
# Martex Nincs
Inattesa Martex
termék információ
termék raktárlista

Inattesa

termék raktárlista
# Martex Nincs
Boiserie Martex
termék információ
termék raktárlista

Boiserie

termék raktárlista
# Martex Nincs

REFERENCIÁK

JET-SOL KFT.

Jet-SOL Kft.

HENKEL

Henkel

UNIFY

Unify

BÉCSI KÁVÉZÓ

Bécsi Kávézó

COLONNADE...

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

GRAND HOTEL...

Grand Hotel Esztergom

DOUGLAS

DOUGLAS

EUROMEDICS

Euromedics

DREAMCINEMA

Dreamcinema

AMCHAM

Amcham

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...