Raktár lista

A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

bordbar – the name has been synonymous with the transformation of authentic airplane trolleys into timeless design objects for private use since 2006. Customers include not only design enthusiasts but also big companies who use these functional trolleys at trade fairs for promotional and marketing purposes.
The highest standards in quality and functionality in combination with bordbar’s unique designs are the pillars of this Cologne design label’s success story. Trolleys with special interiors or features are ever so versatile: versions with chopping boards are ideal to make your kitchen mobile, containers with cubbyholes make great office mates, LEDs with colour programmes are a highlight in your lounge and the built-in docking station for iPhones is ideal for music on the go. 
bordbar is passionate.
bordbar is rooted in a deep passion for using old furniture in different contexts. It all started out with old cinema seats and steel lockers. After a while some airplane trolleys made their way into the mix. The idea to transform this discarded industry product into a piece of design furniture was more than well received. So well received, actually, that it lead to founding the business in 2006 with the modest number of 287 trolleys. From a small Me Inc. it took bordbar only five years to grow into a global player.
Regardless of the worldwide scope of the business, the passion has remained the same. The designs are predominantly from the in-house design office. They are an expression of individual culture in private living quarters, the kitchen, the bathroom, office and outdoor areas. The unique design and functionality of bordbar products has been copied many a times but remains unmatched. The sought-after design award red dot for bordbar’s silver edition is proof for the trolleys’ high quality of design. 
Passionate about Quality.
bordbar has the highest standards when it comes to design, materials and surfaces. The trolleys are elaborately manufactured according to well-tried standards, which ensures their solid and functional character.
Out-of-use airplane trolleys are manually repaired and overhauled one by one. In a process of several hours they are polished, smoothed and laminated with an extremely durable coating. This results in extremely high impact and scratch resistance as well as a brilliant sheen.
bordbar quality stands for hand-crafted quality and passion for value and precision.
 

REFERENCIÁK

HEWITT HUMÁN...

EuropaDesign,Hewitt Humán Tanácsadó Kft,Referencia
 • #Europadesign
 • #Hewitt Humán Tanácsadó Kft
 • #Referencia

PROHOME

EuropaDesign,Prohome,Referencia
 • #Europadesign
 • #Prohome
 • #Referencia

PANNÓNIA...

EuropaDesign,Pannónia Stúdió,Referencia
 • #Europadesign
 • #Pannónia Stúdió
 • #Referencia

DREAMCINEMA

EuropaDesign,Dreamcinema,Referencia
 • #Europadesign
 • #Dreamcinema
 • #Referencia

ALLIANZ...

 • #Europadesign
 • #Allianz Hungária Biztosító Rt.
 • #Referencia

KPMG

EuropaDesign,KPMG,Referencia
 • #Europadesign
 • #Kpmg
 • #Referencia

WEST HUNGÁRIA...

EuropaDesign,West Hungária Bau Kft.,Referencia
 • #Europadesign
 • #West Hungária Bau Kft.
 • #Referencia

AMC

EuropaDesign,AMC,Referencia
 • #Europadesign
 • #Amc
 • #Referencia

EATON...

Europa Design, EATON, Referencia, díj
 • #Europadesign
 • #Eaton Enterprises
 • #Referencia

LOGMEIN KFT.

EuropaDesign,LogMein Kft.,Referencia
 • #Europadesign
 • #Logmein Kft.
 • #Referencia

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...