wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
Bánáti + Hartvig Építész Iroda

| Tervezés: 2021-01-04 | Tervező: MádiLáncos Studio | Méret: 1046 | Helyszín: 1117 Budapest, Fehérvéri út 38. | Kivitelezés: 2021-01-04 | Építész: Bánáti + Hartvig Építész Iroda | Partnerek: MádiLáncos Studio |

A Bánáti Hartvig Építész Iroda az elmúlt évek során folyamatosan bővült, kinőtte Vaskapu utcai irodáját. Új irodaépületre lett szükség, melyet a BH építészei saját magunknak terveztek. Nagy kihívás volt ez, hiszen önmaguk megbízójaként lehetőségük nyílt olyan épületet létrehozni, melyen megmutatják azt az építészeti szemléletmódot, melyet teljes mértékben magukénak éreznek. A helyszín így a lehetőségekhez mérten a legkisebb környezeti terhelés mellett készült, a körforgásos építészet irányelveit követve.

Az építészek számára alapvetés volt, hogy nem terhelik a környezetet új épülettel; mindenképp egy már meglévő, régi épületet akartak újrahasznosítani. Az 1960-as években épült egykori Alba Regia étterem épülete bizonyult megfelelő választásnak. Az adás-vétel pillanatában az épület használaton kívül állt és jelentős felújításra szorult. A renovációval amellett, hogy az épület megmenekült, a környék épített környezetének nívója is emelkedett. A számítások szerint azzal, hogy az építészek a felújítás mellett döntöttek, közel 400 fa egy évszázadig tartó CO₂ elnyeléséhez szükséges munkáját is megspórolták.

Annak érdekében, hogy olyan munkahely jöhessen létre, amely a munkavállalók igényeit figyelembe véve készül, a BH vezetése úgy döntött, a tervezési folyamatba az iroda munkatársait is bevonja: tervezői pályázatot hirdetett számukra. A felhívásra hét pályamű érkezett, melyek közül a nyertes tervet Lőcsei Vera készítette.

Az iroda vezetése számára elsődleges szempont volt, hogy a kollégák sajátjuknak érezzék az épületet, és az inspiratív környezetet biztosítson számukra. Erre a mindennapokban is figyelmet fordítanak, így rendszeresen végeznek elégedettségi felmérést munkatársaik körében. A kérdőív a munkakörülményekre is kitér, illetve felméri, hogy mely területek igényelnek fejlesztést a kollégák megítélése szerint. A felmérés szerint az előző évekhez hasonlóan idén is megelégedettségüknek adtak hangot az alkalmazottak a munkakörülményeket illetően.

Közös ötletelés eredménye többek között az irodai „relax szoba” kialakításának módja. Így a munkatársak saját igényeiknek megfelelő körülmények között töltődhetnek fel a munkaidő alatt. A kikapcsolódást segíti az iroda alsó szintjén kialakított közösségi tér és a nagyméretű konyha is, ahol az alkalmazottak közel fele egy időben le tud ülni étkezni.

Az irodaépület kialakítása során fontos szerepet játszottak a körforgásos építészet irányelvei. Ez abban nyilvánult meg, hogy több, bontásra került építőelemet – akár eltérő funkció szerint – visszaépítettek az épületbe. Így kevesebb új építőanyag felhasználására volt szükség. A külső nyílászárók már nem feleltek meg az energiahatékony szigetelés elvárásainak, ezért cserére szorultak. Az acélszerkezetű üvegportálok azonban jó állapotban voltak, így az alagsori tárgyalótermek válaszfalaiként születtek újjá. Hasonló történt az üvegtéglákkal is. Hosszas szakmai eszmecserék eredményeként néhány régi radiátort is sikerült megmenteni.

Ezek a döntések egyes esetekben nem esztétikai szempontok mentén születtek meg. Így például a tárgyalótermek acélszerkezetű válaszfalainak osztása több ponton is „megbicsaklik”, de a megmentett és az új radiátorok együttese sem mutat egységes képet. Hosszú távon azonban ezt a szemléletet tartják kifizetődőnek a tervezők, meglátásuk szerint ugyanis fontos, hogy ne vegyünk újat ahelyett, amit újra lehet hasznosítani.

A környezetbarát és körforgásos építészet elveit követve egy olyan – ma még talán szokatlan – döntést is hoztak a tervezők, hogy csak az esztétikum kedvéért semmit nem burkolnak és nem festenek le. Ennek megfelelően a bontás során feltárult felületek bontott állapotukban maradtak: a betongerendák nem kaptak borítást, a nyers téglafalakra nem került festék. Ez a gesztus amellett, hogy a környezet kímélését célozza, az épület történetébe is betekintést nyújt. Látni engedi az elmúlt hatvan év során zajlott átalakítások nyomait, a gondos és olykor gondatlan kezek munkáját.

Az újonnan beépített elemek is eredeti formájukat mutatják, így a mennyezeti hangszigetelő táblák vagy a gépészet sem kapott burkolatot. Egyedül ott fedtek be felületet, ahol az építészetileg elengedhetetlen volt. A precízen beépített új építőanyagok és a nyers őszinteséget sugalló eredeti elemek együttese egy újfajta, ám koherens esztétikát eredményez.

Az irodaépület remek példája annak, hogy a kollégák bevonásával miként adható új élet egy használaton kívüli épületnek a körforgásos építészet eszközeit használva, az épület hatvan éves történetébe is betekintést nyújtva, mindezzel követendő példát mutatva az építészet fenntarthatóvá tételében.


 SZAVAZOK RÁ MOST 

NEM TALÁLHATÓ LÁTVÁNYTERV

NEM TALÁLHATÓ VIDEO

Efit forgószék Actiu
termék információ
termék raktárlista

Efit forgószék

termék raktárlista
# Actiu Efit
LightUp Profim
termék információ
termék raktárlista

LightUp

termék raktárlista
# Profim Nincs
Az Év irodája 2021

REFERENCIÁK

DOUGLAS

DOUGLAS

DEXAGON-HÁZ

Dexagon-ház

BÉCSI KÁVÉZÓ

Bécsi Kávézó

DREHER

Dreher

ACCOR HOTELS

Accor Hotels

ZAI VIKTÓRIA

Zai Viktória

IMPACT HUB

Impact HUB

MINDSZENTYNEUM

Mindszentyneum

MARGIT HÁZ

Margit ház

VINKOTECH

Vinkotech

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...