wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#DIEFFEBI

MOND

Termék család
Mond

KATEGÓRIÁK:


Akusztikus térelválasztók
#Mond #akusztikus Térelválasztó

On the Mond family of freestanding elements by DorigoDesign, separation becomes function. Four different types of element: bookcase, flower holder, monitor holder and partition offer infinite possibilities for use in operational and managerial settings, meeting rooms and lounge spaces, and can also be used in the home. Like original paintings, the frame and surfaces provide infinite scope for design by playing on the transparency of plexiglas, the veining of plywood and the colours of the fabrics, to organize and use space in complete freedom.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

DORIGO

Dorigo

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKUniversal Mobile Classic 420 Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Universal Mobile Classic 420

termék raktárlista
Universal Free Standing 420 P 600 Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Universal Free Standing 420 P 600

termék raktárlista
Medical Cabinet Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Medical Cabinet

termék raktárlista
Canteen Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Canteen

termék raktárlista
Monoplus Design Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Monoplus Design

termék raktárlista
Bench Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Bench

termék raktárlista
Stackable Chair Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Stackable Chair

termék raktárlista
Cwave Dieffebi
termék információ
termék raktárlista

Cwave

termék raktárlista

REFERENCIÁK

ENERGIA KÖZPONT...

Energia Központ Nonprofit Kft.

HERMES

Hermes

IMEX...

Imex Filtertechnika Kft. phase 1

IMMOBILIA ZRT.

Immobilia Zrt.

AMC

AMC

REPUBLIC GROUP

Republic Group

LEITNERLEITNER

LeitnerLeitner

STADLER SZOLNOK...

STADLER SZOLNOK VASÚTI JÁRMÛGYÁRTÓ KFT.

ABB

ABB

MNB FELÜGYELETI...

MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...