wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

In 1944, Emeco was founded by Wilton Carlyle Dinges in Hanover, Pennsylvania. Emeco stands for Electric Machine and Equipment Co., and under this brand Dinges focussed on the skills of local craftsmen. During the Second World War, the US government gave Emeco the order to design chairs that were lightweight but stable, water and salt air resistant and therefore suitable for military purposes.
 
Wilton C. Dinge’s choice for the material that met all of these properties was made quickly: The chairs were to be made of aluminium. And the name was soon found: Emeco gave the chair the number 1006, but it was also known after its original purpose, the Navy Chair.
 
Bring 10px">Thanks to the material used in the Navy Chair by Emeco, it weighed only 3.2 kilograms. Meanwhile, there are also numerous variants of the Navy Chair. Since 2009 the Coca Cola 111 Navy Chair chair also in plastic, has been made from 111 Coca Cola bottles and different colours. Recycling at its best.
That only the best is good enough also reflects the Emeco company's philosophy further: Quality is never an accident. It is not surprising that at Emeco all products are made by hand. Machines only support the work process, polishing a chair, for example, is done entirely by hand. Emeco also uses up to 80 percent recycled aluminium for the production of the Navy Chair. Thus, each of Emeco’s chairs is unique!
 
In addition to the classic Navy Chair, which is also available as a chair with armrest, Emeco produces other chairs and models: The Navy swivel chair is the modified version of the Navy Chair for the office, helpfully with wheels and also made of lightweight aluminium. The comfortable Hudson Rocking Armchair, a rocking chair, in a futuristic look, was designed for Emeco by Philippe Starck in 2000.
 
With the Emeco chairs you can add an extra dose of industrial chic, and not only to your home. The shiny material found on Emeco seats is available in a highly polished version upon request, which at the same time makes for a glamorous, stylish look. The chairs are also perfect for fitting out public areas such as cafeterias, cafes or restaurants. The Emeco Barstools and the Navy bar stool with backrest complement the range perfectly.

REFERENCIÁK

VEOLIA

Veolia
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Veolia
 • # Referencia

INTRUM

Intrum
 • # Irodabútor
 • # Referencia
 • # Látványterv

MAGYAR NEMZETI...

Magyar Nemzeti Filmalap
 • # Irodabútor
 • # Europa Design
 • # Magyar Nemzeti Filmalap
 • # Referencia
 • # Fotó

NOTEBOOK STORE

Notebook Store
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Notebook Store
 • # Referencia

WABERER MEDICAL...

Waberer Medical Center
 • # Irodabútor
 • # Europa Design
 • # Wáberer Medical Center
 • # Referencia
 • #
 • # Egészségügy
 • # Healthcare

VÁCI CORNER...

Váci Corner Offices
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Váci Corner Offices
 • # Referencia

DRIVING CAMP

Driving Camp
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Driving Camp
 • # Referencia

GLAXOSMITHKLINE...

GlaxoSmithKline Kft.
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Glaxosmithkline Kft.
 • # Referencia

DTZ TABÁN...

DTZ Tabán Irodaház
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Dtz Tabán Irodaház
 • # Referencia

FOUR SEASON

Four Season
 • # Irodabútor
 • # Europadesign
 • # Four Season
 • # Referencia

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...