wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#MARTEX

HAN

Termék család
Nincs termékcsalád

KATEGÓRIÁK:


Benchasztalok | Irodai munkaasztalok | Targyalóasztalok | Étkező- és kantinasztalok | Vezetői asztalok

The unchanging charm of wood and its colours matches harmoniously with the design of the structure, creating a high-level wood office furniture. The wooden finishes Rovere Moro and Zebrano Chiaro clothe in a refined way not only the office furniture but the whole environment. Han design is suitable for a high-level office desk furniture. It's not always easy to find in the office furniture a product that meets aesthetic, functional and ergonomic requirements. Here comes Han system: office desks characterized by a wide range of finishes and dimensions. Han is the office furniture suitable for every working environment. Thanks to its rigorous design and variety of materials, Han office desk creates an elegant executive office with a strong aesthetic effect. Executive office furniture with top desk and structure in black matt lacquered finish. Han is a functional and elegant office furniture system. There are single and multiple desks and meeting tables. Han office desk furniture has a wide choice of finishes: from wood, melamine and lacquered up to 12 different colours of glass desk tops. In the picture, office glass desk with bookshelf lacquered Antracite finish. the high version of Han glass table has glass or wooden legs made with a frame in extruded aluminum, black or brill finish. The glass desk gives brilliance and elegance to the executive office; the wooden desk gives rigorousness and prestige.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

NEM TALÁLHATÓ TERVEZŐ

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKKyo Olmo Martex
termék információ
termék raktárlista

Kyo Olmo

termék raktárlista
# Martex Nincs
Premiere Martex
termék információ
termék raktárlista

Premiere

termék raktárlista
# Martex Nincs
Shelter Martex
termék információ
termék raktárlista

Shelter

termék raktárlista
# Martex Nincs
More Martex
termék információ
termék raktárlista

More

termék raktárlista
# Martex Nincs
Zaza Martex
termék információ
termék raktárlista

Zaza

termék raktárlista
# Martex Nincs
Han Martex
termék információ
termék raktárlista

Han

termék raktárlista
# Martex Nincs
Galaxy Martex
termék információ
termék raktárlista

Galaxy

termék raktárlista
# Martex Nincs
Inattesa Martex
termék információ
termék raktárlista

Inattesa

termék raktárlista
# Martex Nincs

REFERENCIÁK

AMC NETWORKS...

AMC Networks Central Europe

MHF MORGAN HITEL...

mhf Morgan Hitel és Faktor

GSK

GSK

VÁCI CORNER...

Váci Corner Offices

PACIFIC PARK

Pacific Park

INGATLAN.COM

ingatlan.com

VINKOTECH

Vinkotech

MULTIREKLÁM...

Multireklám (M-csoport)

COOPTECH

Cooptech

HERMES

Hermes

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...