wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
Zoetis

| Tervezés: 2021-01-11 | Tervező: Cushman & Wakefield Design & Build Hungary | Méret: 425 | Helyszín: 1126, Budapest Csörsz utca 41. | Kivitelezés: 2021-01-11 | Építész: Bravogroup Rendszerház FITOUT Zrt. |

A Zoetis Inc. a világ legnagyobb gyógyszer- és oltóanyag-gyártója háziállatok és haszonállatok számára. A vállalat korábba a Pfizer, a világ legnagyobb gyógyszergyártójának, leányvállalata volt. A vállalat közvetlenül forgalmazza a termékeket 45 országban, és több mint 100 országban értékesíti a termékeit.

A Zoetis a költözés előtt is a MOM Parkban bérelt irodaterületet, így az átköltözés nem jelentett nagy kihívást a projektmenedzsment csapatnak. A korábbi irodaterület osztott, külön bejáratos hátrányából indulva olyan új irodaterületet kerestek, ahol egy területen, kényelmetlen közlekedők és köztes lépcsőházak nélkül tudnak hatékonyan kommunikálni és dolgozni. Nem kellett messzire menni, szerencsére a szomszédos irodaházban, a Gellért Toronyban egy régóta kiadatlan irodaterületen megtalálták a megfelelő körülményeket.

A jelen körülmények két ok miatt is hatalmas kihívást jelentettek. Egyrészt olyan irodai környezetet kellett kialakítani, ahová örömmel térnek vissza a cég dolgozói, másrészt a főbb döntéshozók külföldről nem tudtak a helyszínre utazni. Ez utóbbi és a szoros ütemezés miatt döntött úgy a cég, hogy a Cushman & Wakefield Design Build csapatát bízza meg az iroda kialakításával. A tervezés és kivitelezés szoros együttműködése nem csak az ütemezést gyorsította fel, hanem sok esetben költségmegtakarítást is eredményezett.

NEM TALÁLHATÓ LÁTVÁNYTERV

NEM TALÁLHATÓ VIDEO

Atreo Wood Alea
termék információ
termék raktárlista

Atreo Wood

termék raktárlista
# Alea Atreo Wood
Buddy Sofa Pedrali
termék információ
termék raktárlista

Buddy Sofa

termék raktárlista
# Pedrali Nincs
PK Sitland
termék információ
termék raktárlista

PK

termék raktárlista
# Sitland Nincs
Az Év irodája 2020

REFERENCIÁK

ANGOLAI...

Angolai Nagykövetség

GENERAL MOTORS

General Motors

NADOR BOUTIQUE...

NADOR Boutique Bistro

BANK CENTER

Bank Center

VINKOTECH

Vinkotech

ABLON

Ablon

UNIFY

Unify

AUCHAN

Auchan

RÓMAI TENISZ...

Római Tenisz Club

INDOTEK

Indotek

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...