wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

KAPOTT DÍJAK

BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2020

BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2020 Irodabútor,waberer medical center, healthcare, egészségügy, big see, díj, prize

Az Europa Design a Big SEE 2020 Projekt partner díját nyerte a Waberer Medical Center Interior Desig Award-ja mellé


Cikk a díjról:

BIG SEE 2020 díj nyertes az Europa Design | Europadesign


A díj megalkotója a Zavod Big független és nonprofit szervezet, amelynek küldetése a kelet- és közép európai gazdaság, oktatási intézmények és kreatív iparágak interdiszciplináris összekapcsolása, valamint működésük és együttműködésük eredményeinek népszerűsítése, hogy az ipar és a társadalom egésze versenyképesebb legyen.

Így proaktív módon ösztönzi az innovatív gyakorlatokat, a vezetői ismereteket és az üzleti folyamatokat, követi a globális kihívásokat a gazdaság, a fenntartható fejlődés, a zöld energia, az élet, a természeti erőforrások, a közlekedés, a városok terjeszkedése terén, és igyekszik beépíteni a legjobb márka neveket a legjobb promóciós platformokra.


Elolvasom a cikket

CIKK AJÁNLÓ


#@PROPOSAL_A@#

EHHEZ AJÁNLJUKLongo tároló Actiu
termék információ
termék raktárlista

Longo tároló

termék raktárlista
# Actiu Nincs

Calma so2287 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Calma so2287

termék raktárlista

DV545-Seul DVO
termék információ
termék raktárlista

DV545-Seul

termék raktárlista
# DVO Nincs

Vital Actiu
termék információ
termék raktárlista

Vital

termék raktárlista
# Actiu Nincs

Capri Lounge BU1735 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Capri Lounge BU1735

termék raktárlista

Closed Bench BC6315 Andreu World
termék információ
termék raktárlista

Closed Bench BC6315

termék raktárlista

Vital plus Actiu
termék információ
termék raktárlista

Vital plus

termék raktárlista
# Actiu Nincs

Nest HALLE
termék információ
termék raktárlista

Nest

termék raktárlista
# HALLE Nincs

REFERENCIÁK

WIZZ AIR

Wizz Air

SKANSKA

Skanska

RÓMAI TENISZ...

Római Tenisz Club

RICOH

Ricoh

MARGIT HÁZ

Margit ház

SEMMELWEIS...

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

SYNTHES MEDICAL...

Synthes Medical Kft.

EUROMEDICS

Euromedics

PILATES STUDIO

Pilates Studio

DEUTSCHE BANK...

Deutsche Bank Zrt.

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...