wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN
#ARPER

MEETY

Termék család
Meety

KATEGÓRIÁK:


Étkező- és kantinasztalok | Asztalok

Designed by Lievore Altherr Molina, Meety borrows its visual language from the architecture of
the bridge: strong but lightweight, supportive but with room for air. Meety’s distinctive aluminum
legs provide a sturdy foundation to suspend multiple tabletop options that can be customized to
suit diverse contexts. For large group gatherings or the intimacy of home life, Meety’s elegant
system has an option to suit any need: a soft, fluid boat shape imparts warmth and openness
while the trapezoid tabletop shape can be arranged to meet the myriad demands of the
workplace.
New for 2017, Meety’s dynamic system expands even further with new finishes and
customizations. Thick and substantial smoked glass tabletop options in round or boat-shaped
shapes telecast understated allure. New satin matt surfaces in Forbo linoleum are now available
in Pebble grey, Powder pink and black. A new range of colors for the Fenix laminate top arrive
with options in black, white, Beige Luxor, Efeso Grey or Castoro Ottawa and base options in
black, white, or anthracite grey to help the archetypal form of Meety seamlessly integrate into
any setting. And for the workspace, Meety is now available with technological features to meet
the demands of the modern workspace. Possibilities for cable grommets and trays, built-in
vertical cable organization and a modesty panel have added contemporary utility to Meety’s
timeless silhouette.

    FÁJLOK LETÖLTÉSÉHEZ BELÉPÉS SZÜKSÉGES

LIEVORE ALTHERR MOLINA

Lievore Altherr Molina

NEM TALÁLHATÓ DÍJ

NEM TALÁLHATÓ REFERENCIA


EHHEZ AJÁNLJUKZinta Arper
termék információ
termék raktárlista

Zinta

termék raktárlista
# Arper Nincs
Catifa 53 Arper
termék információ
termék raktárlista

Catifa 53

termék raktárlista
# Arper Nincs
Catifa 60 Arper
termék információ
termék raktárlista

Catifa 60

termék raktárlista
# Arper Nincs
Colina Arper
termék információ
termék raktárlista

Colina

termék raktárlista
# Arper Nincs
Catifa Up Arper
termék információ
termék raktárlista

Catifa Up

termék raktárlista
# Arper Nincs
Norma Arper
termék információ
termék raktárlista

Norma

termék raktárlista
# Arper Nincs
Dizzie Arper
termék információ
termék raktárlista

Dizzie

termék raktárlista
# Arper Nincs
Loop Arper
termék információ
termék raktárlista

Loop

termék raktárlista
# Arper Nincs

REFERENCIÁK

MONICOMP

Monicomp

DREAMCINEMA

Dreamcinema

DNV-GL

DNV-GL

SLOVNAFT

Slovnaft

VÁROSLIGETI...

Városligeti Fasor 25. Kft.

ASTELLAS PHARMA...

Astellas Pharma Kft.

LILIGO

Liligo

UNIFY

Unify

SANOFI

sanofi

BUDAPEST II....

Budapest II. kerületi Önkormányzat- Fejlesztési Iroda

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...