wishlist

Raktár lista

wishlist del
A lista sorrendje módosítható Drag & Drop -al!
HU | EN

HÍREK

EGYETEMI JÓ GYAKORLATOK A WELLBEING TERÜLETÉRŐL

EGYETEMI JÓ GYAKORLATOK A WELLBEING TERÜLETÉRŐL Irodabútor,wellbeingszövetseg, wellbeing, egeszsegfejleszteseg,egyetemijogyakorlatok, semmelweisegyetem,eotvoslorandtudomanyegyetem, szegeditudomanyegyetem, debreceniegyetem, pecsitudomanyegyetem,tudasmegosztas

Milyen WELLBEING jó gyakorlatok érhetőek el hazánk nagy egyetemein?


"Egyetemi jó gyakorlatok a wellbeing területén"

A Wellbeing Szövetség 2022. március 10-én tartotta ez évi második online fórumát. Ezen eseményünk célja a tudásmegosztás, a kapcsolódás volt. 5 hazai nagy egyetem – a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem – képviselői azt járták körbe, hogy milyen hazai jó gyakorlatok vannak az egyetemeinken, amikből tanulni, inspirálódni lehet, mi az, amit szívesen átadnának más egyetemeknek vagy akár cégeknek is.


Faragó István, a Wellbeing Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, és ő is hangsúlyozta, hogy milyen fontos a tudásmegosztás, majd jómagam,


dr. Szabó Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének egyetemi adjunktusa, a Wellbeing Szövetség egyetemi projektekért felelős tagja, rövid köszöntőm után nagyon röviden bemutattam az oktatói és hallgatói jólléthez kapcsolódó legfontosabb lehetőségeket az egyetemünkön. Minden oktató számára elérhető mentálhigiénés tanácsadáskompetenciafejlesztő és intraperszonális tréningek (pl. asszertív kommunikáció, stressz kezelés, időgazdálkodás), oktatói kiválóságot támogató képzések, amelyek túlmutatnak a módszertani képzéseken, és a nehéz hallgatói helyzetek kezeléséhez is nyújtanak segítséget (pl. hallgatói stressz, konfliktusok kezelése, motiválás), emellett a mozgás támogatása (AYCM-kártyával, zumba, pilátes, torna és tenisz órákkal), valamint térítésmentes és kedvezményes egészségszűrési lehetőségek. Ami a hallgatókat illeti, a BCE számára fontos kérdés a hallgatók mentálhigiénés állapota is. A modellváltással a korábbi 3 főből álló Diáktanácsadó Központból létrejött a Hallgatói Támogatás, ahol 12 szakember nyújt pszichológiai tanácsadást, karrier- és tanulási tanácsadást, támogatja a fogyatékos hallgatókat. A BCE-n működik egy 200 négyzetméteres pihenő- és közösségi tér, a „NapKözi”, ahol a hallgatók pihenhetnek, tanulhatnak, beszélgethetnek, délután közösségi programok, társas estek, movie night-ok, diákszervezeti programok, reggel mindful morning-ok helyszíne. A COVID-19 alatti mentálhigiénés állapotát a hallgatóknak 2 éven át felmérték, most márciusban zajlik a 3. mérés. A felmérések eredményei mentén született számtalan online pszichoedukációs írás, podcast, online munkafüzet, csoportos tréning (pl. time-menedzsment, stresszkezelés, párkapcsolati, problémamegoldó, motivációs tréningek). Ami a körönként több mint 1200 fős kitöltő véleményéből nagyon erősen tükröződött: első körben a motivációvesztés, a második körben az elmagányosodás.


Dr. Kun Ágota, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi KarErgonómia és Pszichológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, aki szintén az egyetemi projektekért is felelős a szövetségben, a saját, nagyon népszerű, pozitív pszichológia szellemében kialakított szabadon választható „Pozitív pszichológia és önfejlesztés” interaktív élménykurzusról tartott rövid bemutatót. 14 héten keresztül heti előadásokat tart a pozitív pszichológia tárgyköréből, ezekhez óraközi gyakorlatok, önreflexióra késztető tesztek, kérdések, hétközi munkafüzetek társulnak. A félév végén szubjektív önbeszámolót írnak a hallgatók arról, milyen változásokat tapasztaltak.

A köszöntők, felvezetők után 6 nagyszerű előadást hallhattak a részvevők, rengeteg értékes gondolattal, amiket természetesen nem tudok mind-mind teljes részletességében bemutatni, de igyekszem a fontosabb pontokat kiemelni. Amit elöljáróban lényeges kiemelni és a vállalati szférában is követendőnek tartok: az igény- és állapotfelmérés, a stratégiában való gondolkodáswellbeing-stratégia létrehozásacélok és részcélok kitűzésefelelősök, felelős szervezeti egységek megjelölésea mentális és fizikális egészség együttes fontossága, a prevenció, az edukáció, és kommunikáció, valamint a közösségi terek.


Dr. Orosz Ádám, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet egyetemi adjunktusa, az EUniWell projektmenedzsere  és Dr. Papp Magor, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ vezetője tartott előadást a Semmelweis Egyetem képviseletében „Lokális és nemzetközi jólléti programok a Semmelweis Egyetemen” címmel. A European University for Well-Being konzorcium egyetemeken átívelő európai egyetemi együttműködés létrehozásának céljával alakult a személyes, egyetemi, társadalmi, környezeti jóllét, és az egyetemi tudások, kutatások megosztásának támogatására. „Ki kell kerülni az elefántcsonttorony szerepből és jobban jelen kell lenni a társadalomban” - fogalmazott Orosz Ádám. Jelenleg, a 21. században a jóllét az egyik legfontosabb cél, ENSZ, OECD és EU-szinten is, hosszú távon és stratégiailag kell erről gondolkodni. Az EUniWellnek 7 tag egyeteme van (Birmingham, Cologne, Florence, Leiden, Linneaus, Nantes és a Semmelweis) és mindegyikük felelős egy-egy „munkacsomagért”, részcélért. Nyitni szeretnének civil szervezetek, vállalatok felé, közös együttműködésben dolgozni a hallgatói, oktatói és társadalmi jóllét megvalósulásáért, és azért, hogy olyan európai öntudattal rendelkező diákok hagyják el az egyetemet, akik a wellbeing eszméket magukénak tudják.


A három éve alapított Semmelweis Egészségfejlesztési Központ prevenciós szolgáltatásaival, valamint oktatási és kutatási tevékenységeivel járul hozzá a hallgatók és dolgozók jóllétéhez. 2019-ben egészségismeret és -magatartás felmérés keretében felmérték az egyetemi polgárok szükségleteit, ez alapján kerültek kialakításra a főbb szolgáltatások. Ugyanezen évben az egyetemi vezetés prevenciós fókusszal megújította a curriculumot. Azóta valamennyi kar valamennyi hallgatója számára előírt feladat a mozgás, illetve a testnevelés. A Központ rektori irányítás alá tartozó önálló szervezeti egység. Tevékenységeinek fő fókuszában az egészséges életmódot és az egészségmegőrzést támogató prevenciós szolgáltatások nyújtása áll az egyetemi polgárok számára (például táplálkozással, mozgással, mentális egészséggel kapcsolatosan). 2020 óta Mozdulj Semmelweis! néven egészségmozgalmat indítottak, ennek keretében tanévenként hét hónapon át tartó játékos kihívások elé állítják a résztvevőket. Hangsúlyos szerepet kap a különböző platformokon megvalósuló célzott egészségkommunikáció is. Dr. Papp Magor külön kiemelte, a jóllét beépüléséhez „menővé kell tenni” az egészségmegőrzésünkhöz kapcsolódó ügyeket. A Központ által kifejezetten erre a célra készített „Egészség elvitelre” című interaktív könyv a laikusok számára is emészthető módon beszél az életmódunk fontos területeiről, és teendőinkről, kiegészítve online tartalmakkal.

A Központ új szolgáltatások nyújtása mellett arra is törekszik, hogy a már meglévő jó gyakorlatoknak közös megjelenési platformot biztosítson, hiszen már több évtizede működnek jólléti programok a Semmelweis Egyetemen. Ezek közül példaként külön megemlítésre került: (1) 50 éve segítik a felsőbb éves hallgatók az elsőévesek egyetemi integrációját; (2) közel 20 éve működik a HuMánia pályaszocializációs műhely; (3) a Magatartástudományi Intézet jóvoltából sok éve működik Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat („diáktanácsadó”), ami célzottan támogatja a hallgatók mentális egészségét; (4) 15 éve megrendezésre kerül a Semmelweis Tavaszi Fesztivál.


Patakiné Dr. Bősze Júlia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi adjunktusa a „Jól-létünk hétköznapi forrásai az ELTÉ-n” című előadásában összeszedte, az elmúlt 10 évben mi történt az ELTÉ-n jóllét vonatkozásában, és a Digitális Jólét Programhoz való 2020-as csatlakozást, valamint a Boldogságkutatást emelte ki. Emellett vannak szűrési lehetőségekrekreációs sportszolgáltatások, AYCM-kártyaéletvezetési tanácsadás, mentorálás, és figyelnek a zöld terek, pihenő terek kialakítására is. Az ELTE Családbarát Egyetem, számos családi kedvezménnyel, baba-mama szobákkal az ELTE épületeiben, gyerektáborok támogatásával, kedvezményes színházjegyekkel. 2016-ban egy egészségfejlesztési stratégiai koncepcióhoz a felmérések megtörténtek, rengeteg cél meg lett fogalmazva, de sajnos nem valósultak meg konkrét lépések. Az előadó diákok körében végzett felmérésében a diákok a sportlehetőségeket, a tanárokkal való jó kapcsolatokat, a jó közösséget emelték ki, amelyek hozzá tudnak járulni jóllétükhöz. Amikre az előadó szerint a jövőben nagy szükség lenne: éves szintű egészségfelmérés, a hallgatói igény- és elégedettség felmérés eredményei alapján történő cselekvési tervek, a meglévő programok megfelelő kommunikációja, jóllét központ létrehozása, sportinfrastruktúra fejlesztése és a kerékpárral érkezők támogatása.


„Wellbeing a Szegedi Tudományegyetemen” címmel tartotta Dr. Mátyás Dénes, a Szegedi Tudományegyetem Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság, Stratégiai Menedzsment Igazgatóságstratégiai menedzsment igazgatóhelyettese az előadását. A hallgatók, oktatók, dolgozók jólléte számtalan különböző szervezeti egységhez kötődik, de az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ kiemelkedik (példa néhány szolgáltatásukra: stresszkezelés, egyéni problémák, tanulási problémák, esélyegyenlőség, kortárs segítő csoportok), és mások mellett a Sportközpont, az Alma Mater vagy a Füvészkert is fontos szerepet játszik. Függőségek, veszteségek vagy épp pályaorientációs ügyekben a Léleknavigátor online platformhoz is lehet fordulniuk a hallgatóknak. A munkavállalók és hallgatók jóllétéhez a következők járulnak még hozzá: dolgozói/hallgatói kártya különböző városi kedvezményekkel, sportolási lehetőségekingyenes nyelvi és egyéb kurzusok (pl. Coursera). A munkavállalóknak (egyetemi és főiskolai docens, egyetemi és főiskolai tanár) ezen felül járhat az alkotói szabadság 7 évente akár egy évre és a beiskolázási támogatás a gyerekeseknek. Az egyetem Családbarát Egyetem, óvodai ellátással, baba-mama szobákkal, gyereksarkokkal, babakocsi tárolókkal, családi kollégiumi szobákkal, vagy épp kivételes tanulmányi renddel a kisgyermekeseknek, valamint családbarát szülészettel. Az egyetem Zöld Egyetem is, energia-hatékony működésre, környezettudatosságra, napenergia termelésre törekszik, szelektíven gyűjtik a hulladékot. Népszerűsítik a kerékpáros közlekedést is. Számtalan programja, kampánya fut az egyetemnek, egészségneveléssel kapcsolatban: „Cigiszünet” portál, „Egészségügyi iránytű” edukációs oldal, „SZTE Mozdulj!”, „Stresszmentes Nap”, „Hulladékmentes Nap”. Egy új fejlesztés az elmúlt évekből az „SZTE Menta App”, ami a lelki problémák és a fizikai egészség javítását szolgáló alkalmazás a mindennapi nehézségek leküzdésének segítésére. Nemzetközileg is beágyazottak, tagjai az EUGLOHnak (European University Alliancefor Global Health) és a European University Association-nek is.


Prof. Dr. Kiss István, a PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet igazgatója, egyetemi tanár, „Wellbeing a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán” címmel tartotta meg előadását. A stratégiai pillérek („POTE Pillars”) iránt a vezetés elkötelezett. 4 éve van tudatos építkezés, de korábban is voltak létező elemei már a programnak. 4 pillért alakítottak ki: 1. tanulási kultúra, 2. épített környezet, 3. tudomány és innováció és a 4. wellbeing pillér, azon belül részterületek: az egészségmegőrzés szempontjainak, eszközeinek kidolgozása, a sportolás céljainak, lehetőségeinek meghatározása, az egészséges étkezési lehetőségek, a mentálhigiénés szükségletek fenntartása, bővítése és a wellbeing szemlélet integrálása a teljes karon. Cél, hogy a munkatársak és hallgatók egy közösség részeként érezzék jól magukat mind fizikálisan, mind mentálisan. A wellbeing-koncepciónak, amely egy tudatosan tervezett, igényfelmérésre is épülő, stratégiai gondolkodást és stratégiai célokat tükröző koncepció, a legfontosabb elemei és példái: 1. egészségtervezés, 2. testi egészség és környezeti elemek (pl. egészséges táplálkozás, egészséges kínálattal megfelelő étterem, ergonómiai szempontok), 3. mentális egészség (Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat munkatársaknak és hallgatóknak, life coaching, tréningek, workshopok stresszkezelésre, mindfulness, autogén tréning, relaxációs, kommunikációs, kiégés elleni tréningek, időmenedzsment, home-office workshopok, állapotfelmérések, járványhelyzet indukálta intervenciók), 4. speciális területek hallgatók vonatkozásában (peer-program, tanulástámogatás, jogsegély, Támogató Szolgálat, elégedettség felmérés, rengeteg esemény, POTEcho visszajelző rendszer) 5. speciális területek dolgozók vonatkozásában (elégedettségmérés, munka-magánélet egyensúlya, képzések), 6. sport és rekreáció (Kari Rekreációs Központ kialakítása, „Keep Active” programsorozat). Ezekre vonatkozóan munkacsoportok is alakultak, tervezésre, koordinációra, összehangolásra.

Az egészségtervezéshez kapcsolódóan a YourLife egy 2018-ban megkezdett kari egészségfejlesztési program, ami mára már egy márkanév is. „Taste”„Move”„Love” és „Save” YourLife, azaz táplálkozás, mozgás, lelki egészség és függőségmentesség alterületekre bontották a programot. A YourLife keretén belül egyéni tanácsadások (táplálkozási, életvezetési tanácsadások, leszoktató programok, ülőmunka támogatása) vagy épp gyógytorna is elérhető a dolgozóknak és a hallgatóknak is. Számtalan esemény, rendezvény is támogatja a kitűzött célokat, Kiss István szerint szükség van a „történésekre, durrantásokra”: Nagy Orvoskari Lépcsőfutás, főzőkurzusok, egészségnapok, Mentális Egészség Nap, Wellbeing hónap, Bringás reggeli. A testi egészségnél István kiemelte, hogy az nagyon fontos, hogy a testedzési lehetőségek legyenek a közvetlen közelünkben („gym in the library” projekt). A legfőbb cél, hogy a wellbeing mindenkié legyen és a karon születő döntések úgy szülessenek, hogy a kari polgárok wellbeingjére milyen hatással vannak.


„DE-JÓ NEKÜNK! - Komplex munkahelyi jóléti program a Debreceni Egyetemen” volt Berényi András klinikai és addiktológia szakpszichológus, családterapeuta, szupervízor, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjének előadásának címe. 2001 óta működik Debreceni Egyetemen a mentálhigiénés program a hallgatók számára. 10 éve az egyetem dolgozói számára is nyújtanak a szolgáltatatásokat.

 A Debreceni Egyetem 5 alkalommal kapott Családbarát Munkahely címet A "DE-JÓ NEKÜNK!" - Komplex munkahelyi jólléti programot a Lelkierő fiatalon a fiatalokért egyesülettel közösen valósítják meg. Több féle szolgáltatást nyújtanak: például egyéni tanácsadás, párkapcsolati, gyereknevelési tanácsadás, autogén tréning, stresszkezelés, lelki immunerősítő tréning, pszichodráma csoport, szülés élményt feldolgozó csoport, gyászfeldolgozás, jelnyelvi képzés. A rendezvényeknek, családoknak szóló programoknak - Mikulás nap, Jégkarnevál, Dolgozói Derbi (főzőverseny, sportolás, gyerekprogramok) - is nagy a népszerűsége, van baba-mama szoba, gyerekfelügyelet, kismama klub, nyári táborok a dolgozók gyermekeinek, Párkapcsolati Szabadegyetem. lehetőség nyíilik a dolgozók számára a rendszeres mozgásra is (zumba, gyógytorna, asztalitenisz). 


legfontosabb kihívások, amiket az előadók az előadások utáni kerekasztal beszélgetésben megemlítettek: 1. azt elhitetni minden szinten, hogy wellbeingre költeni nem idő és pénzpocsékolás, 2. mindenkinek rengeteg a teendője, és „nincs idő” a saját wellbeingre, pedig ez lenne a nulladik lépés, a tudatosítás kiemelten fontos, az emberek eszében tartani, hogy az egészség a legfontosabb, 3. egyetemi szinten wellbeing stratégiát létrehozni (kari szinten könnyebb), 4. wellbeing-et nyújtani online a COVID-19 alatt, 5. a COVID-19 a mentális egészségre nagy hatással volt, megnőtt az igény a mentálhigiénés szolgáltatásokra, a bizonytalanság, félelmek, szorongások megsokszorozódtak, 6. kommunikáció, edukáció, szemléletformálás, 7. mérés, 8. a dolgozók követlen környezetébe tenni a mozgáslehetőségeket, 8. a fizikális és mentális egészséget együtt, komplexen nyújtani.

Vállalati kapcsolódási lehetőségekkel zártuk a délutánt. Az előadók szerint 1. aktívan keresni kell a kapcsolódási lehetőségeket, hidakat kell építeni az egyetemek és a vállalatok között, 2. Magvető pályázatokba partnerként vállalatokat be kellene hozni, 3. a munkahelyi egészségfejlesztési programok vitelében, koordinálásában, jó gyakorlatok átadásában, információcserében az egyetemek jó partnerek lehetnek, hiteles források az egyetemek, 4. a vállalatok tökéletes szakmai gyakorlati helyek, szponzori, barteri együttműködésekben kihagyhatatlanok, 5. az oktatásba is be lehet vonni a vállalatokat, együtt gondolkodni, közös jólléti programokat is ki lehet alakítani a vállalati szférával.

Abban mindenki egyetértett, hogy közösen, együttműködve haladjunk tovább az egyéni, szervezeti és társadalmi jóllét növelésének fejlesztésében.


Az összefoglalót írta: dr. Szabó Ágnes


CIKK AJÁNLÓ


ÚJULT ERŐVEL: HOME OFFICE – HERMAN MILLER OE1...

Újult erővel: Home Office – Herman Miller OE1 Workspace Collection hermanmiller, OE1, professional, homeoffice, desk, ergonomia
A pandémia miatti kényszer Home Office nagy mértékben megnövelte az...
2022-03-31

A DENCON DELTA TERMÉKCSALÁD EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ...

A Dencon Delta termékcsalád egészségmegőrző munkaasztalai Dencon,professional,home office, desk,wellbeing, wellbeing szövetség, egészség,,ergonómia,egészségmegőrző munkaasztalok,egészségmegőrző íróasztalok,állítható magasságú íróasztalok,állítható magasság
A Dencon 1964 óta biztosítja a vállalatok számára Európa szerte az...
2022-01-17

KÜLTÉRI DESIGN KÜLÖNLEGESSÉGEK – DOLGOZZUNK...

KÜLTÉRI DESIGN KÜLÖNLEGESSÉGEK – DOLGOZZUNK ÚJRA A TERASZON! europadesign, diabla,truedesign, resol, vondom,andreuworld,kristalia,mustache,plust,office,outdoor,gandiablasco
A pandémia miatt ismét felértékelődött a szabad levegőn végzett...
2022-02-16

EHHEZ AJÁNLJUKKabi Wood Akaba
termék információ
termék raktárlista

Kabi Wood

termék raktárlista
# Akaba Nincs

Lottus Table Enea
termék információ
termék raktárlista

Lottus Table

termék raktárlista
# Enea Nincs

Loop Mono Sled Infiniti
termék információ
termék raktárlista

Loop Mono Sled

termék raktárlista

Soul air Sitland
termék információ
termék raktárlista

Soul air

termék raktárlista
# Sitland Nincs

Aline - asztalok Wilkhahn
termék információ
termék raktárlista

Aline - asztalok

termék raktárlista

Lottus Wood Enea
termék információ
termék raktárlista

Lottus Wood

termék raktárlista
# Enea Nincs

Protective Panel Actiu
termék információ
termék raktárlista

Protective Panel

termék raktárlista
# Actiu Nincs

Zefiro Bench Table Alea
termék információ
termék raktárlista

Zefiro Bench Table

termék raktárlista
# Alea Nincs

REFERENCIÁK

E-WHITE

E-White

SERVIER

Servier

TELENOR ASTORIA

Telenor Astoria

HEWITT HUMÁN...

Hewitt Humán Tanácsadó Kft

HB REAVIS...

HB Reavis Hungary Kft.

GENERAL MOTORS

General Motors

VÁCI CORNER...

Váci Corner Offices

ALPHAGONN

Alphagonn

COLLIERS...

Colliers International

TEVA...

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

A WELL 11 FEJEZETE

The WELL Air concept aims to ensure high levels of indoor air quality across a building’s lifetime through diverse strategies that include source elimination or reduction, active and passive building design and operation strategies and human behavior interventions.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását.

The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building. It includes features that address the availability and contaminant thresholds of drinking water, as well as features targeting the management of water to avoid damage to building materials and environmental conditions.

A WELL Water koncepciója az épületen belüli vízellátás minőségét, elosztását és ellenőrzését fedi le. Foglalkozik az ivóvíz rendelkezésre állásával illetve szennyezettségével csakúgy, mint a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel, így kihatással van az építőanyagok minőségére illetve a környezeti körülményekre is.

The WELL Nourishment concept requires the availability of fruits and vegetables and nutritional transparency and encourages the creation of food environments where the healthiest choice is the easiest choice.

A WELL Nourishment koncepciója az épületet használók számára a friss zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét és az épületen belül kínált táplálékoknak az átláthatóságát tűzi ki célul. Olyan környezet kialakítását támogatja, ahol az egészséges választás a legegyszerűbb választás.

The WELL Light concept promotes exposure to light and aims to create lighting environments that are optimal for visual, mental and biological health.

A WELL Light koncepció a természetes fény jelenlétét támogatja, a látási, mentális és biológiai egészség számára optimális világítási feltételek meglétére törekszik.

The WELL Movement concept promotes movement, physical activity and active living and discourages sedentary behaviors through environmental design strategies, programs and policies.

A WELL Movement koncepciója elősegíti a mozgást, a fizikai aktivitást, az aktív életet és elriaszt az ülő életmódtól a környezet megfelelő tervezésével, a különböző programokkal és irányelvek bevezetésével.

A WELL Thermal Comfort koncepció célja a produktivitás elősegítése és az ideális hőkomfort kialakítása az épület minden használója számára továbbfejlesztett hűtő-, fűtő rendszerek betervezésével, működtetésével és a rendszer személyre szabhatóságával.

A termikus kényelmet úgy definiálhatjuk, mint „az az állapot, amely kifejezi a termikus környezettel való elégedettséget és azt szubjektív értékelés alapján minősíti”. Szervezetünkben az állandó hőmérsékleti kényelmet a homeosztázis egyik területe a hőszabályozás biztosítja, mellyel egy élőlény bizonyos határok között fenntartja a testhőmérsékletét a környezeti hőmérséklet változása ellenére. Kiegyensúlyozza a hőnyereséget és a hőveszteséget annak érdekében, hogy a test belső hőmérséklete az optimális tartományban, 36-38 ° C (97-100 ° F) maradjon, ezt a hipotalamusz szabályozza.

The WELL Sound concept aims to bolster occupant health and well-being through the identification and mitigation of acoustical comfort parameters that shape occupant experiences in the built environment.

A WELL Sound koncepciójának célja az épületet használók egészségének és jólétének erősítése az akusztikai paraméterek javításával, hogy az épített környezetben tartózkodók is megtapasztalják az akusztikai kényelem előnyeit.

The WELL Materials concept aims to reduce human exposure to hazardous building material ingredients through the restriction or elimination of compounds or products known to be toxic and the promotion of safer replacements. Compounds known to be hazardous to the health of occupational workers and/or known to bioaccumulate or aggregate in the environment are also restricted and in some instances not permitted.

A WELL Materials koncepciója az emberek egészségét védi, az építőanyagokban fellelhető károsanyagok csökkentésével vagy teljes kiküszöbölésével és a megfelelő helyettesítő anyagok népszerűsítésével. Az egészségre veszélyes vegyületek felhasználását szintén szabályozza a WELL.

The WELL Mind concept promotes mental health through policy, program and design strategies that seek to address the diverse factors that influence cognitive and emotional well-being.

A WELL Mind koncepciója a mentális egészség elérését olyan rendelkezésekkel, programokkal és design stratégiákkal támogatja, melyeknek célja a kognitív és érzelmi jóllét kialakulásához való hozzájárulás.

The WELL Community concept aims to support access to essential healthcare, workplace health promotion and accommodations for new parents while establishing an inclusive, integrated community through social equity, civic engagement and accessible design.

A WELL Community koncepció célja, hogy támogassa az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi egészségfejlesztést és a szülők munkába való visszatérését, miközben befogadó, integrált közösséget hoz létre a társadalmi igazságosság, a polgári részvétel és a hozzáférhető formatervezés révén.

Innovation features pave the way for projects to develop unique strategies for creating healthy environments.

A WELL Innováció fejezete a projektek útját segíti, hogy egyedi és innovatív stratégiák kidolgozásával megteremtsék az egészséges környezetet.


olvass tovább...